به سايت

فراديد هنر ايرانيان

خوش آمدید

هيستو گرام در عکاسي

برگزاري هيستوگرام در عکاسي توسط محمد صديق کارگردان گروه تصوير برداري فراديد

در اين ورکشاپ خواهيد اموخت:

*هيستوگرام گرام چيست و کارآيي آن در دوربين هاي ديجيتال چيست
* چطور نور دهي عکس را در هيستوگرام را بخوانيم
* چطور با هيستوگرام يک عکس خلاق بگيريم
* پيکسل مرده چيست وچطور ميشود در يک عکس پيکسل از دست رفته نداشت
* اهميت هيستوگرام در فتوشاپ چيست
* چطور با استفاده از هيستوگرام عکس خود را در فتوشاپ تنظيم کرد
* چطور با تنظيم هيستوگرام کارايي لنز و دوربين خود را به حداکثر برسانيم